logo ue, guvernul romaniei, FSE POSDRU, Instrumente Structurate, CNDIPT, Universitatea Politehnica

Practica pentru success

Vegra

Practica pentru succes Vegra

Bibliotecă

Combaterea șomajului în rândul tinerilor absolvenți din Uniunea Europeană

22/06/2015 / Explorarea educațională și profesională

Având în vedere criza încadrării pe piața de muncă a tinerilor din Europa, dacă tendințele actuale nu sunt inversate rapid, nivelurile actuale ale șomajului în rândul tinerilor riscă să deterioreze perspectivele de angajare pe termen mai lung ale acestora, cu implicații grave asupra creșterii economice și asupra coeziunii sociale în viitor. În cadrul mai larg al Strategiei europene pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, faptul de a-i ajuta pe tineri să intre și să rămână pe piața muncii, precum și să dobândească și să-și dezvolte competențele care le vor permite să acceadă la un loc de muncă reprezintă, prin urmare, o prioritate absolută pentru Uniunea Europeana.

Descarca prezentare


Stagiile de practică – o soluție pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor din țările UE?

22/06/2015 / Explorarea educațională și profesională

Creșterea accesului tinerilor Ia piața forței de muncă și consolidarea tranziției de la educație la locul de muncă este o prioritate pentru UE, deoarece în prezent, peste cinci milioane de tineri din UE sub 25 de ani nu pot găsi un loc de muncă, iar în unele state membre, șomajul în rândul tinerilor depășeste 50%. Stagiile de practică pot avea un rol crucial în acest context, îndeplinind unul dintre obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020.

Descarca prezentare


Despre chestionarele de personalitate

28/05/2015 / Autocunoaștere

Chestionarele de personalitate sunt instrumente utilizate de către psihologi, care vizează facilitarea unei mai bune cunoaşteri a propriei persoane oferită clienţilor acestora. Ele au apărut ca urmare a unei nevoi de autocunoaştere din ce în ce mai acută resimţită în societatea contemporană. Indiferent de contextul în care sunt utilizate (resurse umane, orientare profesională şi consiliere vocaţională a tinerilor, cabinete de psihoterapie, spitale), ele urmăresc o cunoaştere de sine aprofundată, în scopul ameliorării calităţii vieţii. Informaţiile dobândite prin intermediul chestionarelor de personalitate reprezintă un prim pas spre o înţelegere mai bună a modului de funcţionare a unei persoane.

Descarca prezentare

Biblioteca