logo ue, guvernul romaniei, FSE POSDRU, Instrumente Structurate, CNDIPT, Universitatea Politehnica

Practica pentru success

Vegra

Practica pentru succes Vegra

Bibliotecă

Despre chestionarele de personalitate

28/05/2015 / Autocunoaștere

Chestionarele de personalitate sunt instrumente utilizate de către psihologi, care vizează facilitarea unei mai bune cunoaşteri a propriei persoane oferită clienţilor acestora. Ele au apărut ca urmare a unei nevoi de autocunoaştere din ce în ce mai acută resimţită în societatea contemporană. Indiferent de contextul în care sunt utilizate (resurse umane, orientare profesională şi consiliere vocaţională a tinerilor, cabinete de psihoterapie, spitale), ele urmăresc o cunoaştere de sine aprofundată, în scopul ameliorării calităţii vieţii. Informaţiile dobândite prin intermediul chestionarelor de personalitate reprezintă un prim pas spre o înţelegere mai bună a modului de funcţionare a unei persoane.

Descarca prezentare


Inventarul de Personalitate California

28/05/2015 / Autocunoaștere

Autorul Inventarului de Personalitate California (cunoscut, în variantă prescurtată, sub numele de CPI), este Harrison Gough. Acest instrument este utilizat în proiectul „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010, în cadrul sesiunilor de consiliere profesională, el putând să îi ajute pe studenţi să se cunoască mai bine, să înţeleagă aspecte legate de felul în care funcţionează şi se comportă, iau decizii, stabilesc relaţii cu ceilalţi. Interpretarea celor 18 scale la care face referire acest inventar de personalitate le poate aşadar oferi studenţilor din grupul ţintă repere utile în orientarea lor profesională ulterioară şi în procesul de integrare cu succes pe piaţa muncii, pe care cu toţii o vizează.

Descarca prezentare


Egalitatea de șanse

15/04/2015 / Autocunoaștere

Egalitatea de șanse se referă la asigurarea cadrului în vederea participării fără obstrucționări a indivizilor la viața socială și economică, indiferent de particularități ale identității lor cum ar fi naționalitatea, sexul, vârsta, opțiunile religioase sau politice, orientarea sexuală. Acest principiu vizează eliminarea sau prevenirea unor atitudini și acțiuni care ar putea aduce atingere demnității umane. Promovarea diversității și eliminarea stereotipurilor sunt adesea vizate de principiul egalității de șanse. În procesul de integrare profesională, cetățenii ar trebui să se bucure de drepturi egale, accesul la acestea fiind garantat prin lege.

Descarca prezentare

Biblioteca