logo ue, guvernul romaniei, FSE POSDRU, Instrumente Structurate, CNDIPT, Universitatea Politehnica

Practica pentru success

Vegra

Practica pentru succes Vegra

Parteneri

În scopul implementării acestui proiect a fost necesară înființarea unui parteneriat între doi reprezentanți ai domeniilor definitorii acestei evoluții – mediul universitar, reprezentat prin Universitatea POLITEHNICA Bucuresti (UPB) și industrie, reprezentată prin compania SC Vegra Info SRL. Astfel, în cadrul proiectului acționează doi parteneri ce desfasoară activități relevante pentru domeniul proiectului: o universitate care formează viitori ingineri și partenerul acesteia, o companie de succes care preia absolvenți ai universității și îi modelează pentru carieră.

Experienta îndelungată a lucrului cu studenții, în cazul UPB, și recunoașterea la nivel internațional în branșă a partenerului SC Vegra Info SRL, garantează faptul că dispun de resursa umană de calitate și pot asigura expertiză astfel încât tinerii participanți la acest program să se bucure de servicii la standarde superioare – de consiliere și orientare profesională, materiale didactice și stagii de practică la cel mai înalt nivel.

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti (UPB), inițiatorul proiectului, este una dintre cele mai vechi și prestigioase școli de ingineri din România, cu o experiență semnificativă în formare profesionala pe profil tehnic. UPB are, prin pregătirea științifică și experiența profesională a membrilor comunității sale, competența necesară pentru a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili să utilizeze cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, să promoveze forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare europeană.

Misiunea principală a UPB este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta, fiecare student trebuie să fie format dupa principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă.

Totodată, UPB are o vastă și bogată experiență în managementul de proiect, fiind implicată în numeroase proiecte derulate cu fonduri europene (ex.: UPB a participat, în calitate de lider de parteneriat sau partener, în peste 40 de proiecte POSDRU și POS CCE), această experiență fiind garanția că va organiza, coordona și derula întocmai activitățile prevăzute în proiect.

SC Vegra Info SRL este partenerul în cadrul acestui program care asigură expertiză și suport pentru pregătirea practică a studenților UPB, într-un domeniu-cheie ce le va fi util în orice companie se vor angaja: proiectarea mecanică automatizată pentru construirea de modele parametrizate ale componentelor și ansamblurilor.

Vegra Info a pornit la drum în 1994, ca furnizor de servicii profesionale în domenii precum CAD (Computer Aided Design), inginerie 3D, GIS (Geographic Information System) si CAFM (Computer Aided Facility Management), lucrând în special pentru clienți din Franța, Germania, Olanda, Belgia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Avantajele competitive ale companiei pornesc de la o echipă dinamică și experimentată de ingineri și proiectanți care livrează soluții inteligente, 100% conform specificațiilor, lucrând sub presiunea unor termene limită exigente.

Vegra Info are o experiență vastă perfect adaptată pentru domeniul proiectului. Astfel, încă de la înființare, conducerea firmei a conștientizat importanța dezvoltării tinerilor (studenți și absolvenți) punând accent atât pe dezvoltarea abilităților practice cât și a competențelor specifice ce necesită un înalt grad de specializare. Formarea acestor tineri și cooptarea lor în echipă au asigurat resursele de creștere a companiei, care a devenit lider de piață în domeniul său de activitate. Până în prezent, în cadrul companiei a fost angajat direct de pe băncile facultăților circa 30% din personalul acesteia.

Biblioteca