logo ue, guvernul romaniei, FSE POSDRU, Instrumente Structurate, CNDIPT, Universitatea Politehnica

Practica pentru success

Vegra

Practica pentru succes Vegra

PREZENTARE

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Timp de 50 de ani, FSE a investit în programe destinate dezvoltării abilităţilor şi ocupabilităţii în Statele Membre UE.

FSE urmăreşte promovarea ocupării forţei de muncă în Statele membre ale Uniunii Europene. În perioada de programare 2007-2013, intervenţiile Fondului Social European (FSE) au ca obiectiv sprijinirea Statelor Membre pentru a anticipa şi a gestiona în mod eficient schimbările economice şi sociale. Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile pe baza cărora se va realiza dezvoltarea resurselor umane, în perioada următoare.

Printre prioritățile finanțate de FSE se numără următoarele:

  • Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;
  • Creşterea accesului şi participării pe piaţa muncii.

Pentru mai multe detalii legate de activitatea Fondului Social European, accesati site-ul www.fseromania.ro

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/136010, cu titlul „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, care funcționează sub axa prioritară 2 privind „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, având drept domeniu major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, este un program ce urmărește îndeplinirea obiectivelor FSE, având ca scop facilitarea evoluției de la statutul de student la cel de angajat.

Proiectul are drept scop derularea unui program prin care să fie asigurată tranziția a 400 de studenți din regiunea București-Ilfov spre piața forței de muncă, facilitând astfel integrarea lor în societatea românească, în calitate de membri productivi ai acesteia.

Programul vine în întâmpinarea uneia dintre problemele principale ale pieței de muncă – diferența dintre cunoștințele dobâdinte în sistemul de învățământ și cerințele angajatorilor, care afectează pe de o parte, tinerii absolvenți de studii superioare și pe de altă parte angajatorii, grevați de costuri suplimentare necesare integrării și pregătirii noilor angajați în acord cu necesitățile unui climat de muncă dinamic, bazat pe spiritul de competitivitate și concurență.

Biblioteca