logo ue, guvernul romaniei, FSE POSDRU, Instrumente Structurate, CNDIPT, Universitatea Politehnica

Practica pentru success

Vegra

Practica pentru succes Vegra

Rezultate

Atingerea obiectivului general al proiectului prin activităţile specifice va genera efecte pozitive pe termen lung atât în plan social cât și economic, prin conferirea unui plus de valoare tuturor părților implicate - studenți, universități, angajatori. Acestea se vor evidenția prin:

  • competențele superioare dobândite de studenții atrași în acest program vor conduce la creșterea valorii pe piața muncii, facilitând angajarea;
  • universitățile vor răspunde mai bine solicitărilor pieței muncii și își vor adapta curriculumul pentru va deveni mai relevant în raport cu nevoile angajatorilor;
  • integrarea pe piața muncii a viitoarelor generații de absolvenți se va realiza mai facil, ca urmare a creșterii gradului de armonizare dintre școală și piața de muncă;
  • productivitatea și eficiența întreprinderilor care vor angrena studenți implicați în proiect va crește.

Prin înarmarea tinerilor cu abilități și cunoștințe practice, specifice domeniului în care au fost pregătiți în facultate, proiectul crește competitivitatea pe piața muncii. Tinerii pregătiți în cadrul proiectul vor crește eficiența și productivitatea firmelor în cadrul cărora se vor angaja, având totodată posibilitatea să se adapteze și integreze mai repede în fluxul de muncă.

În plus, deoarece acești tineri vor deține deja competentele de care angajatorii au nevoie, costurile de training pe care un angajator le face de obicei cu un nou angajat vor fi drastic reduse. În acest mod, angajatorii vor fi interesați să angajeze astfel de tineri, în baza principiului “productivitate maxima cu costuri minime”.

Parteneriatele încheiate între universități și întreprinderi asigură premisele armonizării educării formale cu solicitarile pieței de muncă. În acest mod, sistemul educațional devine relevant în raport cu piața forței de muncă, crescând astfel gradul de conectare a educației cu angajatorii.

Astfel, proiectul vine în întâmpinarea uneia dintre problemele principale ale pieței de muncă – diferența dintre cunoștințele dobâdinte în sistemul de învățământ și cerințele angajatorilor, care afectează pe de o parte, tinerii absolvenți de studii superioare și pe de altă parte angajatorii, grevați de costuri suplimentare necesare integrării și pregătirii noilor angajați în acord cu necesitățile unui climat de munca dinamic, bazat pe spiritul de competitivitate și concurență.

Biblioteca