logo ue, guvernul romaniei, FSE POSDRU, Instrumente Structurate, CNDIPT, Universitatea Politehnica

Practica pentru success

Vegra

Practica pentru succes Vegra

COMUNICAT DE PRESĂ: Închidere de proiect POSDRU 136010

26/10/2015

În luna noiembrie 2015 se încheie activităţile din cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/136010 'Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!'.

În luna noiembrie 2015 se încheie activităţile din cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, derulat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în parteneriat cu societatea SC Vegra Info SRL. Proiectul s-a derulat pe o durată de 18 luni şi a fost co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Unul din principalele obiective definite în cadrul proiectului a urmărit consilierea şi orientarea profesională a studenţilor înscrişi în grupul ţintă, în vederea pregătirii acestora pentru inserţia pe piaţa muncii şi construirea unei cariere de succes. Studenţii au participat la sesiuni de consiliere şi orientare profesională individuale şi de grup care au avut obiective multiple: pregătirea portofoliului de angajare, conştientizarea asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le vor reveni în calitate de angajaţi, o mai bună cunoaştere de sine (ca urmarea a interpretării rezultatelor obţinute la o serie de chestionare de personalitate care au fost aplicate).

Un alt obiectiv al proiectului a vizat corelarea abilităţilor şi competenţelor dobândite în cadrul formării academice cu cerinţele şi aşteptările angajatorilor. S-a creat un parteneriat consolidat şcoală-angajatori, care şi-a propus permanentizarea colaborării dintre Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi o serie de parteneri din industria de profil, cu care s-au semnat acorduri de parteneriat. Prin intermediul acestora au fost facilitate, pentru o parte din studenţii înscrişi în grupul ţintă, stagii de practică cu durata de trei luni, derulate în vara anului 2014, respectiv 2015. Aceste parteneriate se doresc consolidate şi permanentizate, urmărindu-se astfel multiplicarea rezultatelor proiectului pe termen lung.

Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării la locul de muncă a reprezentat un alt obiectiv fixat în cadrul proiectului, alături de facilitarea conştientizării studenţilor, universităţilor, agenţilor economici şi a societăţii în general în legătură cu importanţa stagiilor de practică desfăşurate în timpul facultăţii şi a serviciilor de consiliere profesională şi orientare în carieră.

Persoana de contact: Cristian-Vasile DOICIN, Manager de proiect

*Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

*Tel. +40 74 5998099 / Fax +40 21 3107753

*E-mail : cristian.doicin@cont-edu.pub.ro

Biblioteca